"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non"?
Hồi nào mình vẫn còn son
Tháng năm bao nỗi sóng cồn phôi pha...

Kìa đàn con trẻ đang hoa
Câu nhân nghĩa, câu an hoà thương nhau
Tháng năm tách lọc vàng thau
Thảnh thơi tóc bạc vui màu thời gian...


Xuân 1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]