1

Tháng năm thành phố đợi chờ
Mây như lụa mỏng khoác hờ trên vai
Gió như vừa uống rượu say
Tay ai đáp nhẹ trên vai của mình

2

Tháng năm ve gọi bình minh
Mưa đâu chợt đến cho mình nhớ nhau
Hoa công chúa nở hôm nào
Anh ơi, "nhỏ" muốn nép vào bên anh

(Tình yêu như nụ mầm xanh
Dám đâu hé tiếng cùng anh hở trời!)
Nụ cười còn dấu trên môi
Bờ mi còn khép những lời nhớ thương

3

Tháng năm thành phố vắng sương
Cây đong đưa tóc chở ngàn phím tơ
Nắng mai tựa lũ trẻ thơ
Chạy trên đường phố - bâng quơ bên người

Tháng năm ngọt tiếng đưa nôi
Tháng năm bé ngủ trong lời mẹ ru
Tháng năm bến nước gọi đò
Lá bay như chuyện trong mơ hôm nào

4

Tháng năm cây cao thật cao
Cho em bỗng nhỏ bên rào nhà ai
Gió che đâu mất tiếng mời
Mãi mà em chẳng biết người đứng bên

Tháng năm như con gió êm
Em chao cánh én bay lên giữa trời
Xin làm chiếc lá nhỏ thôi
Để cùng ai đó dạo chơi trên đường

5

Thành phố đôi bờ nhớ thương
Mầm cây vừa nhú trong vườn nhà ai
Tình yêu cha mẹ trao tay
Ngàn năm có phải mây bay giữa trời