Xa nửa vòng Trái Đất
Đại dương sâu muôn trùng
Có sâu bằng thăm thẳm
Đêm ngày mẹ nhớ con?

Nhớ cái dáng cao cao
Đi về, lời thưa gửi
Bao mơ ước khát khao
Ép cả vào trang vở.

Đất nước thời hội nhập
Chắp cánh cho con bay.
Mẹ ra vào thao thức
Mong tin con từng ngày.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011