18/10/2021 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ con

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:27

 

Xa nửa vòng Trái Đất
Đại dương sâu muôn trùng
Có sâu bằng thăm thẳm
Đêm ngày mẹ nhớ con?

Nhớ cái dáng cao cao
Đi về, lời thưa gửi
Bao mơ ước khát khao
Ép cả vào trang vở.

Đất nước thời hội nhập
Chắp cánh cho con bay.
Mẹ ra vào thao thức
Mong tin con từng ngày.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nhớ con