Không biết tự bao giờ
Sức mùa hè ấp ủ
Nghìn nụ hoa kết tụ
Nở bung ra một ngày

Sáng nay, qua phố quen
Bỗng ngỡ ngàng bắt gặp
Mùa hè, đầy lửa rực
Trên vòm phượng chói loà

Sắc đỏ gần và xa
Nửa hư và nửa thực
Huế ơi, mùa học trò
Còn không, trong ký ức?

Chỉ còn trong ký ức
Màu cờ thắm son pha
Tháng Tám rung thành quách
Trời xanh và lời ca

Chỉ còn trong ký ức
Hoa vông vang ngang rừng
Hoa chuối như quả đạn
Đỏ lừ chiều Trường Sơn...

Thế mà nay hoa phượng
Trên mảnh đất học trò
Bỗng nhiên nhen trở lại
Cả một chiều ấu thơ...


5-1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]