Phượng vỹ đỏ rực trời
Hoa xoan trắng bừng ngõ
Xuân qua chừng bỡ ngỡ?
Ở đâu rồi, người ơi!

Lần đi trong hơi sương
Trời bụi mờ mấy ngả
Thoắt phượng hồng rực rỡ
Như môi hồng trong mơ...


Hạ 1995

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011