Ai đã tả cuộc chia ly màu đỏ?
Màu tím hôm nay tôi tả cuộc chia ly
Màu tím Huế chính là màu tím nhớ
Tím rất sâu, sau giấc mộng mùa hè

Ta đã sống những ngày mùa hạ
Ở đó, đi qua những buổi chiều vàng
Ở đó, đi qua những bình minh rực lửa
Đêm trăng rằm và ngọn gió Hương Giang

Kỷ niệm cũ nghiêng dần về sắc tía
Buổi chia tay, em mặc áo tím buồn!
Tôi bỗng thấy cửa thời gian lặng hé

Thôi, em đi, với mùa hè đã xế
Tôi ở lại với mùa thu vắng vẻ
Cơn mưa chiều đất Huế sẽ dầm tuôn


8-80

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991