Huế muôn đời vẫn rứa thôi
Hoàng Thành vẫn đó ngóng người phương xa...
Ai về ghé chợ Đông Ba
Xuôi về Vĩ Dạ, ngang qua bến Toà
Café Huế mãi đậm đà
Ân cần bún Huế, mặn mà... mắm nêm!
Bánh bèo, bánh nậm, ít, ram...
Hạt sen, đậu ngự nhớ ngàn ngày sau!
Nếu mà bụng bạn không đau
Thêm tô cơm hến, nhớ nhau suốt đời!


09/06/2011