Sonnet 116 (Let me not to the marriage of true minds)

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:

O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.

Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come:
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi không ngăn hai trái tim sôi nổi
Đang yêu nhau, vì không thể có gì
Làm thay đổi, cả khi tình giả dối,
Khi hai người cách biệt, phải ra đi.

Trong giông bão, suốt đêm ngày vẫn đỏ,
Tình yêu là đèn sáng giữa xa khơi;
Cho những con thuyền lênh đênh đây đó.
Tình yêu là sao lấp lánh trên trời.

Tình yêu xoá những bông hồng trên má.
Nhưng tình yêu không nô lệ thời gian,
Và tình yêu dám đương đầu tất cả
Để mãi xanh tươi, không héo, không tàn.

Nếu tôi sai và thơ tôi nói dối,
Thì tình yêu và thơ không có nổi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
174.41
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Phong

Tôi không thể với tình yêu chân thực
dẫu giữa thân tâm trở ngại có xen vào
yêu…không yêu khi đã tình chân thực
loại bỏ kiếm tìm hay tẩy xoá được sao

Ồ ra vậy tình yêu thường cố định
bảo tố phong ba khó chuyển dời
nó như bắc đẩu cùng năm tháng
cho thuyền tình ái lạc biển khơi

Tình bất diệt kệ má hồng phai sắc
kệ không gian và cả với thời gian
nó kiên nhẫn và biết mình vẫn vậy
ở đó xanh tươi không héo không tàn

Tôi đã nói và nếu đây là lỗi
nhưng rỏ ràng bao kẻ đã vậy thôi...!

lnp
94.11
Trả lời