Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/04/2014 11:02 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/04/2014 14:29 bởi hongha83
Vương Xu 王樞 không rõ năm sinh năm mất, tự Tử Thận 子慎, người Lương Hương, đỗ tiến sĩ dưới thời Liêu. Ông là nhà văn và nhà thơ nổi tiếng cuối thời Liêu. Tác phẩm có "Trung châu tập" 中州集.