Khắp đường lớn đầy hoa dương liễu
Quý phu nhân yểu điệu lên lầu
Cả ngàn kỵ sĩ theo sau
Phu quân vừa được phong hầu hồi gia

tửu tận tình do tại