Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2014 09:10

青樓曲其二

馳道楊花滿御溝,
紅妝縵綰上青樓。
金章紫綬千餘騎,
夫婿朝回初拜侯。

 

Thanh lâu khúc kỳ 2

Trì đạo dương hoa mãn ngự câu,
Hồng trang mạn oản thướng thanh lâu.
Kim chương tử thụ thiên dư kỵ,
Phu tế triều hồi sơ bái hầu.

 

Dịch nghĩa

Dương liễu nở khắp đường lớn và lạch nước trong hoàng cung,
Trang điểm phấn hồng, trang phục đẹp bước lên lầu xanh.
Cả ngàn kỵ sĩ với ấn vàng, dây lưng tía đi theo,
Đức lang quân vừa được phong tước hầu từ triều trở về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp đường lớn đầy hoa dương liễu
Quý phu nhân yểu điệu lên lầu
Cả ngàn kỵ sĩ theo sau
Phu quân vừa được phong hầu hồi gia

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đường, ngòi liễu nở khắp cung vua
Kết lụa điểm trang dạo bước lầu
Quai tím ấn vàng nghìn lính kỵ
Chồng triều về mới được phong hầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương liễu khắp đường lạch điện vua,
Phấn hồng trang điểm đẹp lên lầu.
Đai tía ấn vàng ngàn kỵ sĩ,
Chồng được triều đình phong tước hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời