30/09/2022 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh lâu khúc kỳ 2
青樓曲其二

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2014 09:10

 

Nguyên tác

馳道楊花滿御溝,
紅妝縵綰上青樓。
金章紫綬千餘騎,
夫婿朝回初拜侯。

Phiên âm

Trì đạo dương hoa mãn ngự câu,
Hồng trang mạn oản thướng thanh lâu.
Kim chương tử thụ thiên dư kỵ,
Phu tế triều hồi sơ bái hầu.

Dịch nghĩa

Dương liễu nở khắp đường lớn và lạch nước trong hoàng cung,
Trang điểm phấn hồng, trang phục đẹp bước lên lầu xanh.
Cả ngàn kỵ sĩ với ấn vàng, dây lưng tía đi theo,
Đức lang quân vừa được phong tước hầu từ triều trở về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp đường lớn đầy hoa dương liễu
Quý phu nhân yểu điệu lên lầu
Cả ngàn kỵ sĩ theo sau
Phu quân vừa được phong hầu hồi gia

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Thanh lâu khúc kỳ 2