Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 22/04/2010 19:53 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/04/2010 19:53 bởi hongha83
Vương Khải Vận 王闓運 (1833-1916) tự Nhâm Thu 壬秋, hiệu Tương Ỷ 湘綺, người Tương Đàm, Hồ Nam. Là nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị, văn hoá cuối đời Thanh. Thi ca của ông khéo dùng phong cách truyền thống để miêu tả tình cảm, tâm trạng của văn nhân cũ. Trước tác có: Tương Khởi lâu toàn tập.