Tặng các con Chi và Mai

Ngày các con làm người lớn
Ngôi nhà cha mẹ rộng ra
Nồi cơm biết nhường nỗi đợi
Chiếc gương biết ngó nghiêng xa.

Con ra Hà Nội đông người
Sợ lạc lối về Cầu Giấy
Trường Đại học cờ phía ấy
Mẹ cha dặn mòn trang thư.
Ngày các con tập đi xa
Lụi tuần đón thư bưu điện.
Bỗng thèm nũng cha mua truyện
Và mơ vòi mẹ áo quần…

Con ra Hà Nội biết yêu
Bạn bè Tây Nguyên, Việt Bắc
Trang đời như tờ chuối bóc
Trắng trong biết giữ cội nguồn.

Con ra Hà Nội lớn khôn
Cha biết lòng mình trăng thanh
Nhưng còn bao nhiêu điểm tựa
Thời gian đợi các con tìm…