Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/06/2009 13:31

Tặng nàng Khăm-lá

Sân bay Sầm Nưa giăng
Lâng lâng vòm đồi Phật-Thủ
Sầm Nưa sáu trăm cây số
Viêng–Chăn đợi bạn đỏ đèn.

Máy bay lượn nhịp đèo rừng
Núi chồm, cây ngiêng, suối gửi.
"Bạn đi thủ đô vài buổi
Nhớ về gặt nếp Sầm Nưa"

Hủa Phăn-Viêng–Chăn chưa xa
Tiếng Khèn điệu Lăm cất cánh…
Một đoá chăm–pa lóng lánh
Em chờ ai?
Trĩu chiều…


Sân bay Sầm Nưa, 4/12/1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch