Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 14:25

Má bén trăng
Răng bén chỉ
(cách ngôn mường)

Lá đắng
Ai gọi lá đắng
Rực rỡ cả chiều...

Lá đắng
Anh tìm lá đắng
Vàng ửng cả sườn thung.

Lá đắng
Em thương lá đắng
Xộc xệch cả vầng trăng

Lá đắng
Ai nữa trông vời lá đắng
Ngất ngây cả gió Lào ?

Lá đắng
Đôi ta vò lá đắng
Nấu bát canh
Đắng lừ môi nhau

Lá đắng
Bộ tộc nào ăn theo lá đắng
Biết tin nhau chín bỏ làm mười

Lá đắng
Vịn vai nhau hái lá,
Bạn tình ơi
Tìm mãi một thời yêu...