Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ, 3 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tương Phố (70 bài)
- Hồ Tùng Mậu (3 bài)
- Trần Tuấn Khải (47 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Trần Cung (8 bài)
Tạo ngày 26/12/2020 20:55 bởi tôn tiền tử
Vũ Tam Tập (1896-1976) là một nhà giáo, nhà văn, có bút danh Tuấn Đình, nguyên quán Bình Giang, Hải Dương, qua đời tại Nam Định. Năm 1913-1917, ông là học sinh Trường Bưởi, Hà Nội. Năm 1918-1920, dạy tiểu học tại Trường Sinh Từ, Hà Nội. Năm 1920-1924, là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Năm 1924-1926, dạy tiểu học tại Hải Phòng, sau chuyển về Nam Định. Năm 1926, tham gia phong trào để tang cụ Phan Chu Trinh và đòi tự do cho Phan Bội Châu, bị kỷ luật phải chuyển lên Lạng Sơn dạy học. Năm 1928-1946, dạy Việt văn tại trường Thành chung Nam Định. Năm 1946-1949, dạy Việt văn tại các Trường Nguyễn Khuyến (Yên Mô, Ninh Bình) và Nguyễn Khuyến (Trà Bắc, Nam Định). Năm 1950-1960, hiệu trường Trường TH Nguyễn Khuyến tại Nam Định. Sau khi nghỉ hưu năm 1960, ở Nam Định cho tới cuối đời.

Trước…

 

Thơ dịch tác giả khác