Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2013 20:59

Biết nghĩa làng chơi đã mấy người
Chơi cho phải nghĩa mới là chơi
Chơi không có nghĩa là chơi nhảm
Đúng nghĩa thì chơi, chẳng nữa thôi
Chớ có mê chơi mà bỏ nghĩa
Chơi mà trái nghĩa, chả nên chơi
Thà hồ chơi mãi, đừng quên nghĩa
Giữ nghĩa mà chơi, nhớ lấy lời