Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2013 20:59

Cùng trông rặng Liễu trường nhà
Qua câu chuyện phiếm suy ra sự đời
Có người bạn bảo với tôi:
“Sân trường giồng Liễu, bác ơi trái mùa
Làm cho nhụt chí ganh đua
Ở đời khoẻ được, yếu thua nhẽ thường
Coi hình dáng Liễu mà thương
Lá mềm, cành lướt, chán chường cho cây”
“Dám xin hỏi bạn điều này
Cương mà hỏng việc xưa rày có không?
Nhu mà lắm lúc thành công
Vì hay lẽ đó ta trồng Liễu chơi
Việc đời thử ngẫm mà coi
Cương, nhu cũng phải tuỳ thời mới nên”.