Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2013 21:00

Sống có gì đâu, khóc với cười
Cười cười, khóc khóc, rõ trò chơi
Cười rồi lại khóc, cười cười, khóc
Khóc đấy cười ngay, khóc khóc, cười
Có lúc nên cười, mà phải khóc
Thường khi muốn khóc, gượng mà cười.
Trò đời khóc dở, thôi cười dở
Sống có gì đâu, khóc với cười.