30/03/2023 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc cười

Tác giả: Vũ Tam Tập

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2013 21:00

 

Sống có gì đâu, khóc với cười
Cười cười, khóc khóc, rõ trò chơi
Cười rồi lại khóc, cười cười, khóc
Khóc đấy cười ngay, khóc khóc, cười
Có lúc nên cười, mà phải khóc
Thường khi muốn khóc, gượng mà cười.
Trò đời khóc dở, thôi cười dở
Sống có gì đâu, khóc với cười.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tam Tập » Khóc cười