Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 08:56

ba mươi năm trước hội CHÙA HƯƠNG
ải Bắc thuyền xuôi vạt áo sương.
bầu rượu nắm nem trời Xứ Lạng
đôi giòng một ngả nước sông Thương.
cỏ rơm chia ấm bao đêm trọ
sắt đá chung vui mấy doạn đường.
Chợ Tía, Đồng Văn, rồi Phủ Lý,
phương này hợp lại đủ mười phương.
trà xanh đón khách mười phương
non xanh đậm lợt biên cương Đại Hùng.
thoát trần như bước trên nhung
miền Nam ngược tới miền Trung đổ về.

trẩy hội đâu đâu cũng đổ về
Đông Đoài Nam Bắc một phương quê.
tạo "duyên" thay "nghiệp" giây Oan gỡ,
hiểu "sắc" là "không" bến Giác kề.
suối biếc chuyển lời kinh vọng khắp
bụi hồng theo ngọn gió tung hê.
bỗng dưng tìm thấy con người thật
của chính mình xưa trót lạc đề.
bài thơ HƯƠNG TÍCH vô đề
cắm sâu vần điệu bên lề Thời Gian
chữ bay từng cánh chim ngàn
mỗi câu là một Niết Bàn hoá thân.

chót vót Đài Thiêng chợt hiện thân
cây Từ Bi nở đoá tường vân.
trèo non cho biết TÂM không loạn
xuống động càng tin PHẬT ở gần.
mưa dưới vòm rêu ngừng lại nối
nhạc trong vách đá ảo mà chân.
càn khôn riêng một Chùa Thiên Tạo
hẳn đã lên ngôi trước Lý Trần.
những ai vua Lý vua Trần
mượn chèo Nam Hải xa dần sóng mê.
lòng thành trao tới vua Lê
còn đây cửa động chữ đề Nam Thiên...

rõ ràng PHẬT QUỐC ngự Nam Thiên
động mở kỳ quan đá nhập thiền.
chuông khánh nghe xa còn phảng phất
khói hương ngoảnh lại vẫn triền miên.
đường thênh thang đó, thân lìa tục;
đời hẹp hòi sao, mộng gặp tiên!
ngắm gốc Bồ Đề, ai có thấy
ngưng vào khoảnh khắc cả Vô Biên?
một vòng nhân quả vô biên
gió rung cây Bạc cây Tiền nhớ chăng?
hồn Thơ đã sạch như băng
suối Đào cung Quế đâu bằng Hương Sơn!

những từ mây khoá nẻo HƯƠNG SƠN
ức triệu tâm linh nặng khối hờn.
chia nước, người đi muôn dặm cách
mong tin, ngày kể bốn ngàn hơn.
lửa Ma Vương rắc, hoa nhiều vẻ
sóng Nại Hà sôi, huyết mấy cơn.
khói bốc lên trăng MÙA PHẬT ĐẢN
hao gầy thương bóng núi cô đơn.
mài trăng thẹn bút cô đơn
non xa DẤU NGÁT chập chờn hồn quyên.
dám xin PHẬT chứng lời nguyền:
năm sau Bến Đục neo thuyền hành hương.


nam đô phật lịch 2511

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967