đêm dài khép kín não lòng trai,
vỏ cứng nằm trơ ngọc thở dài.
sao rụng đã tan thành nước mắt,
chùa khuya lại vỡ tiếng chuông rơi.


saigon 1960

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967