Bên trời vẳng báo xuân sang
Giữa khi Hợp Phố mơ màng về châu
Gác nằm hiu quạnh bấy lâu
Nửa đêm chợt nổi cái sầu Cô Tô


Bản dịch của chính tác giả.

(do Biển nhớ gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.