33.67
50 bài thơ
Tạo ngày 25/04/2008 07:40 bởi Cammy, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/08/2008 02:34 bởi Vanachi
Tập thơ Hoa đăng, NXB Văn hữu Á Châu, 1959, gồm 50 bài thơ. Tập thơ này được giải thưởng toàn quốc về thơ.