14/08/2022 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khởi sầu

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 01:48

 

Phiên âm

Bất hứa trần thanh nhập ngoạ lâu
Mộng trung Hợp Phố chính hoàn châu
Thiên biên hốt báo lai phương tín
Xạ khởi Cô Tô dạ bán sầu

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Bên trời vẳng báo xuân sang
Giữa khi Hợp Phố mơ màng về châu
Gác nằm hiu quạnh bấy lâu
Nửa đêm chợt nổi cái sầu Cô Tô
Bản dịch của chính tác giả.

(do Biển nhớ gửi)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Khởi sầu