Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 06:55

Giờ thụ trai không điểm nữa rồi
Can trường duy có nước mà thôi
Lửa mười phương sẵn nung tâm trí,
Khoảnh khắc làm cho nước cũng sôi.


14-12-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966