Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/12/2019 16:09 bởi tôn tiền tử
Vũ Duy Thiện 武維善 người xã An Cự, huyện Thiên Bản (nay thuộc xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (hoàng giáp) khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 9 (1478) đời Lê Thánh Tông, làm quan đến Hiến sát sứ, Nhập thị kinh diên. Ông có tác phẩm Cố kinh lược khảoHùng Vương ký sự.