Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạ Kính Chi (7 bài)
- Viên Ưng (1 bài)
- Lý Quý (13 bài)
- Dư Quang Trung (43 bài)
- Thích Tuyên Hoá (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/06/2008 11:28 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/06/2008 12:47 bởi Vanachi
Văn Tiệp 闻捷 (1923-1971) là nhà thơ Trung Quốc, tên thật là Triệu Văn Tiết 赵文节, thường dùng tên Vu Chi Lộc 巫之禄, người Đan Hồ, tỉnh Giang Tô. Thuở nhỏ làm thơ và học việc ở mỏ than. Năm 1938 đến Vũ Hán tham gia hoạt động diễn kịch cứu nước kháng Nhật. Năm 1940, đến Diên An tiếp tục con đường học vấn và làm việc ở đoàn văn công Thiểm Bắc. Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng, ông làm nhà báo và tham gia chiến đấu giải phóng Tây Bắc. Năm 1955, ông liên tục cho đăng thơ. Từ đó trở về sau ông vừa sáng tác vừa giữ những vai trò quan trọng trong hoạt động báo chí và văn học.

Tác phẩm:
- Thiên Sơn mục ca
- Gió Đông thổi động sóng Hoàng Hà
- Bài ca cuộc đời
- Văn Tiệp thi tập