Chừng như anh kêu lên những đồng bằng mới sinh
còn ẩm ướt sương mù
nhưng trong sạch như một giấc mơ
bên mép là đại dương
phía dưới là đất sâu
phía trên là trời rộng
đang hét to với anh và với đồng bằng
về vật sinh thành
đang nhìn anh dò hỏi


Nguồn: Đường vào văn hoá Phần Lan, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)