Ngựa, loài móng guốc, đá, tia lửa, đồng bằng
và bức tranh thế là đầy đủ
Những phong cảnh lắc lư, những con mương lùi lại phía sau
chân trời kéo ra
Những cánh rừng và ngôi nhà xa
đen thẫm giữa trời
Loài móng guốc làm bật ra tia lửa
Ngưạ phi hàng đàn xông vào mặt tôi


Nguồn: Đường vào văn hoá Phần Lan, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)