Bên trên mặt đất nâu
trong đêm tháng Chín
thoảng trong gió mùi hương củ cải
sương giá đọng đỉnh ngọn cây
Gò má mát lành dễ chịu
Ôi cái mùi chết chóc
lạnh lùng và đơn giản biết bao


Nguồn: Đường vào văn hoá Phần Lan, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)