Mái nhà này chen mái nhà kia
từ dưới đồng bằng vọng lên những tiếng vo ve
bờ sông dốc thoai thoải
Từ trong mưa, một con hải âu đậu lên tấm kim loại
bóng phản chiếu nghiêng nghiêng
nó cất tiếng kêu
Những mái nhà của anh ngân nga
vỡ ra
những tảng bồ hóng còn tươi nguyên


Nguồn: Đường vào văn hoá Phần Lan, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)