Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 26/12/2022 18:59 bởi hongha83
Triệu Kim Loan sinh năm 1961, tên đầy đủ là Triệu Thị Kim Loan, quê Hưng Yên, hội viên Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Khoảng lặng (thơ, NXB Hội nhà văn, 2020)
- Suy tư chiều (thơ, NXB Hội nhà văn, 2021)
- Khát vọng xanh (thơ, NXB Hội nhà văn, 2022)