Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2023 20:30

Dòng trôi về phía bình yên
Đáy sông đã chạm, đò nghiêng đã từng

Mùa chiều tay nắm rưng rưng
Ngày mưa tháng nắng vui cùng cháu con

Tào khang vẹn giấc mơ tròn
Trầu xanh vẫn ngọt tình son vẫn nồng

Đi về đôi bóng song song
Và anh - con nước lớn ròng vẫn nhau

Lá trầu đỏ thắm duyên cau
Bàn tay ấm lạnh nhiệm mầu lời ru...


Nguồn: Khát vọng xanh (thơ), Triệu Kim Loan, NXB Hội nhà văn, 2022