Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 09/08/2008 00:15 bởi Vanachi
Trừ Tái Tư 徐再思, tản khúc gia đời Nguyên, năm sinh mất không rõ, tự Đức Khả 德可, do thích ăn kẹo ngọt nên lấy hiệu Điềm Trai 甜齋, người Gia Hưng, Chiết Giang. Ông sống cùng thời và tề danh với Thực Vân Thạch 貫雲石, vì vậy Vân Thạch lấy hiệu Toan Trai 酸齋, tản khúc của hai người được người đời gọi là "Toan Điềm nhạc phủ".

Tản khúc của ông nay còn khoảng 100 bài, đa số là những bài tình cảm luyến ái, tả cảnh, ẩn cư, cũng có một số bài đáp tặng, vịnh vật. Ông tuy cùng Thực Vân Thạch tề danh, nhưng phong cách không hoàn toàn tương đồng. Tản khúc của Thực Vân Thạch hào sảng phóng khoáng, của Trừ Tái Tư thanh lệ, công xảo. "Thái Hoà chính âm phổ" bình tản khúc của ông là "Quế lâm thu nguyệt" (Trăng trong rừng quế).