Khách Cao Miên quốc ký hoài Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn

Tân Châu giải lãm hệ phiên thành,
Việt khách tương tư xúc xứ sinh.
Đế Thích tư tiền Hồ kệ điệu,
Nam Vinh giang thượng Mạch ca thanh.
Đồng ngâm nhan sắc cô bồng nguyệt,
Cố quốc âm thư vạn lý trình.
Cực mục phong đào hành bất đắc,
Liệu nhân thời phục giá cô minh.

 

Dịch nghĩa

Tân Châu cởi dây neo thuyền buộc ở thành phiên,
Bỗng dưng khách Việt động mối tương tư.
Trước chùa Đế Thích tiếng đọc kệ điệu Hồ,
Trên sông Nam Vang tiếng hát mạch vẳng lên.
Người cùng ngâm thơ dáng vẻ nay ở con thuyền lẻ dưới trăng,
Nước cũ tin thư dặm ngàn xa xôi.
Nhìn hút tầm mắt sóng to không đi được,
Trêu người dắn dỏi tiếng chim đa đa kêu.


Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn là bạn thơ của tác giả, quê huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, có chân trong nhóm Sơn hội.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Rời Tân Châu, đậu phiên thành,
Bỗng dưng khách Việt động tình tương tư.
Chùa Đế Thích tiếng kệ Hồ,
Trên sông văng vẳng câu hò Nam Vang.
Bạn thơ, thuyền lẻ mơ màng,
Tin thư nước cũ dặm đàng xa xôi.
Sóng to “đi chẳng được” rồi,
Tiếng đa đa khéo trêu ngươi chi mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngạc Xuyên

Tân Châu mở đỏi đậu Phiên thành,
Khách Việt tương tư khúc cảnh sinh.
Câu kệ rợ hồ chùa Đế Thích,
Tiếng hò khách mạch đất Nam Vinh.
Thuyền côi, trăng đội dung quang bạn,
Nước cũ âm tin mấy dặm trình.
Mút mắt ba đào đi chẳng được,
Giá cô kêu gọi gợi thâm tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời