Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2018 20:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/08/2019 23:14

書筆特賜-特慰

啟行買別飭英豪,
𣦆汆風霜計掣包。
𨎠撻襊坤它迪吉,
𣈙𢴋車有呵辞勞。
推𥪝陣勢排奇正,
咍理兵戎運畧韜。
𠄩𡨸清平功𣌋𧡊,
尊榮調享福強高。

 

Thư bút đặc tứ bài 1 - Đặc uý

Khải hành mới biết sức anh hào,
Trải mấy phong sương kể xiết bao.
Trước đặt túi khôn đà địch cát,
Rày giong xe hữu há từ lao.
Suy trong trận thế bầy kỳ chính,
Hay lẽ binh nhung vận lược thao.
Hai chữ thanh bình công sớm thấy,
Tôn vinh đều hưởng phúc càng cao.


Bài thơ làm năm Canh Thìn (1740), ban cho Miên quận công. Về xuất xứ, xem chú thích ở bài thứ hai.

Nguồn: Nguyễn Quốc Khánh, “Hai bài thơ Nôm khắc trên bia tại làng Miên Quận công, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang”, Thông báo Hán Nôm học, 2003