18/09/2021 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư bút đặc tứ bài 1 - Đặc uý
書筆特賜-特慰

Tác giả: Trịnh Doanh - 鄭楹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2018 20:33

 

Chữ Nôm

啟行買別飭英豪,
𣦆汆風霜計掣包。
𨎠撻襊坤它迪吉,
𣈙𢴋車有呵辞勞。
推𥪝陣勢排奇正,
咍理兵戎運畧韜。
𠄩𡨸清平功𣌋𧡊,
尊榮調享福強高。

Phiên âm

Khải hành mới biết sức anh hào,
Trải mấy phong sương kể xiết bao.
Trước đặt túi khôn đà địch cát,
Rày giong xe hữu há từ lao.
Suy trong trận thế bầy kỳ chính[1],
Hay lẽ binh nhung vận lược thao.
Hai chữ thanh bình công sớm thấy,
Tôn vinh đều hưởng phúc càng cao.
Bài thơ làm năm Canh Thìn (1740), ban cho Miên quận công. Về xuất xứ, xem chú thích ở bài thứ hai.

Nguồn: Nguyễn Quốc Khánh, “Hai bài thơ Nôm khắc trên bia tại làng Miên Quận công, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang”, Thông báo Hán Nôm học, 2003
[1] Chính sách lạ lùng ban ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Doanh » Thư bút đặc tứ bài 1 - Đặc uý