Vạch s­ương tìm cội
Lặn lội nghìn trùng
Ung dung đá sỏi
Hư thực vô cùng

Dưới trời không đất
Trên đất không trời
Nhân gian lơ lửng
Ai màng cuộc chơi

Hoa yên mù khói
Ẩn hiện chùa Đồng
Ngư­ời tham tiếng mõ
Gió gõ chuông không

Nghe hồn đại thụ
Phiêu bồng cổ nhân
Ngàn năm Yên Tử
Một lần hóa thân