Tiếng ve

Ngắn một đời ve, dài tiếng ve
Bảy trăm năm trước, trưa ve ấy
Ta đến bây giờ vẫn kịp nghe

Ai biết

Câu thơ chưa đến, trời mưa tạnh
Bút chửa tìm ra chữ đã quên
Trời này ai biết trưa hay tối
Lòng đã yên rồi hay chửa yên

Tu

Cảnh thanh u dắt hồn thanh u
Quay trông ngày ấy tít xa mù
Xa đời mới biết lòng ta thật
Xa cả ta rồi mới biết tu.


23-6-2001