Trong cuộc sống lắm khi-không riêng gì một ai-chúng ta có cùng một trạng thái cảm xúc như thế...song không biết lấy gì để diễn tả. Vâng! cảm ơn thi nhân-nhà thơ Vũ Quần Phương đã cho ta những câu thơ rất đắc địa,để nói lên cái điều không sao nói được...Một lần nữa xin ngã mũ kính chào những vầng thơ cháy bỏng với lòng tri ân thi nhân vô hạn !