Chưa có đánh giá nào
13 bài thơ
Tạo ngày 27/06/2008 06:16 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/06/2008 08:10 bởi Vanachi
Tập thơ Ký ức được NXB Văn nghệ An Giang ấn hành năm 2002 bao gồm 16 bài.