tặng các bạn thời thơ ấu

Ta trở về tìm lại tuổi thơ
Bóng thời gian ngã dài dưới tàn đa cũ
Trời vẫn trẻ mà cây thành cổ thụ
Ta chạnh lòng thèm một chút hồn nhiên

Bạn bè ta ngang dọc những đời riêng
Ngôi trường xưa sương bồng bềnh ký ức
Đôi mắt ấy, hai mươi năm rồi vẫn thức
Chong giữa đời lưu lạc nỗi hoài hương

Ngày đi xa ray rứt những buồn thương
Cánh chim nhỏ buông mình ra biển rộng
Khi bọt sóng xô nửa đời ảo vọng
Nửa tâm hồn chợt hóa đá trong mưa

Ta trở về lòng xốn mộng ngày xưa
Đứng bên mùa thu đời mình tìm chiếc lá
Hai mươi năm lá đã thành xương mục
Mà cõi đời vẫn biếc một màu xanh!