Hoa đã nở trong vườn lãng mạn
Nửa đêm trời lặng lẽ giao mùa
Ta như con én già năm cũ
Trở về tìm lại chút hương xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]