Cơn mưa chuyển mùa ập xuống quá nhanh
Xô dạt anh vào một căn nhà lạ
Cái mái hiên hẹp quá
Che không khắp người anh!

Đường đang vui và chiều đang xanh
Anh vô tình làm sao đỡ nổi
Cái lá bàng rơi như dấu hỏi
Xoáy những vòng lo âu!

Thành phố này mưa mau hay lâu?
Chẳng lẽ cứ đứng chờ trời tạnh
Cứ nép sát vào người bên cạnh
Nương nhờ một chút ấm truyền sang?

Vẫn biết sau mưa trời sẽ quang
Chẳng lẽ cứ đứng chờ trời tạnh?
Cái lá bàng, cái lá bàng mỏng mảnh
Đã khôn ngoan rơi trước trận mưa rồi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]