34.00
21 bài thơ
Tạo ngày 27/11/2009 21:37 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/11/2009 02:41 bởi hongha83
Tập thơ gồm 21 bài do NXB Mũi Cà Mau phối hợp với Hội Văn nghệ An Giang xuất bản năm 2000.