Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/06/2007 19:31 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/08/2007 10:10 bởi Vanachi
Trần Trùng Quang Đế 陳重光帝 (?-1414) là vua thứ hai của triều Hậu Trần trong lịch sử Việt Nam, tên huý là Quý Khoáng 季曠, không rõ năm sinh, chỉ biết mất năm 1414, người hương Tức Mặc, Thiên Trường, Nam Định, Việt Nam. Vào khoảng 1410, ông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị đón vào Nghệ An tôn lên làm vua, lấy hiệu là Trùng Quang Đế, tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân Minh. Năm 1413, Trương Phụ đưa quân đánh Nghệ An, Quý Khoáng sai Nguyễn Biểu đến điều đình. Phụ giết Nguyễn Biểu, tiến đánh Hoá Châu rồi vào Thuận Hoá. Trần Quý Khoáng và tướng Đặng Dung bị Trương Phụ bắt. Trên đường giải về Minh, Trần Quý Khoáng nhảy xuống sông tự tử.

Tác phẩm:
- Thơ tiễn Nguyễn Biểu đi sứ
- Văn tế Nguyễn Biểu
Đều là Nôm phụ chép trong tập thơ thế phả họ Hoàng ở Nghệ Tĩnh.

 

Tuyển tập chung