Chắt chiu một đám sương mù
Một con nước nhỏ đền bù trùng khơi
Sầu đông còn đọng bên trời
Lá vàng hiu hắt chơi vơi hình hài
Hẩm hiu hạt cát trang đài
Chùng cơn mộng ảo tay dài ăn năn


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973