Rống lên cho tan lời thơ
Giọt hồng nhỏ xuống ơ thờ thinh không
Lối về dấu củ mênh mông
Từ hư vô đó gió bồng tóc xanh


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973